Zrozumieć seniora. Najczęstsze problemy wieku podeszłego

Senior to najstarszym wiekiem członek rodziny lub rodu, jak również osoba w wieku emerytalnym, czyli dość szeroka i zróżnicowana grupa wiekowa.

 

Jakie potrzeby mają seniorzy?

Coraz większa liczba emerytów, pomimo pewnych ograniczeń wynikających z fizjologicznego procesu starzenia, cieszy się dość dobrym zdrowiem i sprawnością. Potrzeby ludzi, którzy przechodzą na emeryturę, zmieniają się i zazwyczaj zależne są od wieku, wykształcenia, pochodzenia czy kultury. Hierarchia potrzeb jest bardzo widoczna. Priorytetem stają się nie tyle potrzeby materialne, ile duchowe i emocjonalne. Podstawą są potrzeby fizjologiczne, do których należy żywność, ciepło i higiena. Istotną sprawą jest również zapewnienie wsparcia w zakresie dbania o dom. Kolejną potrzebą jest zapewnienie bezpieczeństwa. Osoba starsza powinna czuć się dobrze i spokojnie w swoim miejscu zamieszkania. Taką możliwość można uzyskać domu seniora, gdzie można liczyć na pomoc o każdej porze. Oprócz tych podstawowych potrzeb seniorzy powinni mieć możliwość utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich, odpowiedniej stymulacji psychicznej i fizycznej czy duchowej satysfakcji.

Jakie są najczęstsze choroby wieku podeszłego?

Wraz z wiekiem człowiek staje się coraz bardziej podatny na choroby. Gorzej działa układ immunologiczny i jest mniej odporny na zmiany. Należy podkreślić, że nie tylko wiek ma wpływ na pojawianie się chorób. Równie duży wpływ mają czynniki genetyczne, środowiskowe oraz tryb życia. Otyłość, zła dieta, stres, brak ruchu, stosowanie używek to najczęstsze przyczyny chorób wieku podeszłego. Do najczęściej występujących chorób zalicza się: cukrzycę, miażdżycę, osteoporozę, reumatyzm, otępienie starcze, czy depresję, Opieka nad osobami starszymi dotkniętymi takimi chorobami jest niezbędna i wymagająca. Chory powinien mieć możliwość korzystania z opieki lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów oraz opiekunów. Niezwykle ważna jest także aktywność fizyczna seniora, która wzmacnia organizm i przyczynia się do zachowania wyższej jakości życia.