Konsultacje lekarskie

Podopiecznym naszego Domu Seniora w Ksawerowie k. Łodzi oferujemy też regularne konsultacje lekarskie. Stałą pomocą oraz wsparcie służą nam lekarze licznych specjalności – kardiolodzy, reumatolodzy, neurolodzy, urolodzy, czy geriatrzy. Konsultacje lekarskie pozwalają trzymać rękę na pulsie, monitorując postępy w schorzeniach, na które cierpią nasi Pensjonariusze. Regularne badania są także okazją do wykrycia wczesnych stadiów innych schorzeń, które mogą okazać się łatwiejsze do wyleczenia, właśnie dzięki okresowym, profilaktycznym badaniom. Częste konsultacje to także sposobność, by sprawdzić, czy zaordynowane wcześniej leki przynoszą spodziewane skutki, czy raczej należy zmienić ich dawkowanie, czy sposób podawania. Warto podkreślić, że w wypadku ludzi starszych, którzy nierzadko cierpią na kilka poważnych schorzeń jednocześnie, regularne monitorowanie postępu chorób oraz skuteczności przepisanych medykamentów jest więcej niż wskazane.

Ponieważ doskonale rozumiemy, że człowiek w swej złożoności potrzebuje też opieki i wsparcia specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii, zapewniamy, że nasi Podopieczni mogą liczyć na konsultacje lekarskie również na tym polu.