Opieka dla osób niepełnosprawnych – Łódź

Świadczymy szeroką i kompleksową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Doskonale rozumiemy, że wraz z wiekiem spada również szeroko pojęta sprawność fizyczna. Niekiedy tak drastycznie, że dotknięci niemocą Pacjenci tracą pełną kontrolę nad swoim ciałem, potrzebując nieustannego wsparcia innych. W opiece nad osobami niepełnosprawnymi równie istotna jest pomoc wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, jak i odpowiednio przygotowane zaplecze. Właśnie dlatego prowadzona przez nas placówka w Ksawerowie k. Łodzi to obiekt pozbawiony barier architektonicznych – nie tylko na klatkach schodowych, w pionach komunikacyjnych czy innych częściach wspólnych, ale też w miejscach intymnych i służących odosobnieniu.

 

Dom opieki dla osób z niepełnosprawnościami

Nasi podopieczni mogą korzystać z sal przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na komfort poruszania się ludzi o deficytach ruchowych wpływają choćby takie detale, jak szerokość otworów drzwiowych, profilowanie podstopnic schodów, poręczy czy wielkość łazienek i toalet. Jeśli chodzi o miejsca służące higienie, ważne jest również, by zadbać o właściwy dostęp do umywalek, wanien, kabin prysznicowych i sedesów, w czym niezbędne są specjalistyczne uchwyty i inne udogodnienia.

Najważniejsze jednak, by obok pomocy specjalistów i wsparcia w postaci dobrze przygotowanego zaplecza, móc również liczyć na zwykłą ludzką życzliwość i zrozumienie. Można zatem powiedzieć, że opieka nad osobami z niepełnosprawnościami to służenie ramieniem, na którym można się wesprzeć. Niekiedy, a może przede wszystkim, zupełnie dosłownie.

 

Jaką rolę w opiece nad osobą z niepełnosprawnością odgrywa wsparcie emocjonalne?

Wsparcie emocjonalne to nieodzowny element opieki nad każdą osobą z niepełnosprawnością. Może ona bowiem doświadczać uczucia izolacji, smutku czy frustracji wynikającej z trudności w wykonywaniu codziennych czynności. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako opiekunowie potrafili okazać empatię, zrozumienie i troskę. W naszym ośrodku w Ksawerowie k. Łodzi staramy się tworzyć atmosferę akceptacji i życzliwości, dzięki której Podopieczni mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie. Dbamy o to, aby każdy miał możliwość wyrażenia swoich uczuć i emocji oraz aby mógł liczyć na wsparcie ze strony personelu oraz innych pensjonariuszy. Wspólne spędzanie czasu, rozmowy czy uczestnictwo w różnorodnych zajęciach terapeutycznych pozwalają na budowanie więzi i wzajemnego zrozumienia.

 

Z jakimi niepełnosprawnościami borykają się nasi podopieczni?

Opiekujemy się osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno fizycznymi, jak i intelektualnymi. Niektóre z nich to niepełnosprawności ruchowe, które utrudniają poruszanie się, wykonywanie zwykłych czynności czy komunikację z otoczeniem. Wielu Podopiecznych doświadcza trudności związanych z zaburzeniami psychicznymi, wśród których najczęściej występującą chorobą jest depresja. Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności staramy się dostosować naszą opiekę do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta. Współpracujemy z lekarzami specjalistami oraz terapeutami, którzy pomagają nam w opracowywaniu odpowiednich programów terapeutycznych. W ramach sprawowanej opieki oferujemy także pomoc osobom przewlekle chorym. Stale monitorujemy stan zdrowia Podopiecznych i dostosowujemy terapie do ich aktualnych potrzeb.