Opieka osób niepełnosprawnych

Świadczymy szeroką i kompleksową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Doskonale rozumiemy, że wraz z wiekiem spada również szeroko pojęta sprawność fizyczna. Niekiedy tak drastycznie, że dotknięci niemocą Pacjenci tracą pełną kontrolę nad swoim ciałem, potrzebując wsparcie i pomocy innych. W opiece nad osobami niepełnosprawnymi równie istotna jest pomoc wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, jak i odpowiednio przygotowane zaplecze. Właśnie dlatego prowadzona przez nas placówka w Ksawerowie k. Łodzi to obiekt pozbawiony barier architektonicznych – nie tylko na klatkach schodowych, w pionach komunikacyjnych, czy innych częściach wspólnych, ale też w miejscach intymnych i służących odosobnieniu.

Nasi podopieczni mogą korzystać z sal przystosowanych do obsługi niepełnosprawnych. Na komfort poruszania się ludzi o deficytach ruchowych wpływają choćby takie detale, jak szerokość otworów drzwiowych, profilowanie podstopnic schodów, poręczy, czy wielkość łazienek i toalet. Jeśli chodzi o miejsca służące higienie, ważne jest również, by zadbać o właściwy dostęp do umywalek, wanien, kabin prysznicowych i sedesów, w czym niezbędne są specjalistyczne uchwyty i inne udogodnienia.

Najważniejsze jednak, by obok pomocy specjalistów i wsparcia w postaci dobrze przygotowanego zaplecza, móc również liczyć na zwykłą ludzką życzliwość i zrozumienie. Można zatem powiedzieć, że opieka nad osobami niepełnosprawnymi to służenie ramieniem, na którym można się wesprzeć. Niekiedy, a może przed wszystkim, zupełnie dosłownie.