Ile kosztuje pobyt seniora w domu opieki?

O tym, że przyszedł czas na zamieszkanie w domu opieki niekiedy decydują się sami pensjonariusze, czasem jest to podyktowane trudną sytuacją rodzinną osób starszych i zapewnienie sobie opieki w ostatnich latach życia z pomocą ośrodka zajmującego się opieką nad ludźmi w podeszłym wieku. Zapewne na ostateczną decyzję mają wpływ koszty pobytu w takiej placówce? Kto za nie płaci i ile?

 

Jak wybrać dom opieki dla seniora?

Na koszt pobytu w domu seniora ma kilka czynników, na pewno jest to lokalizacja, warunki mieszkaniowe (inna opłata jest za pokój jednoosobowy, inna za taki dzielony z jeszcze np. dwoma osobami), harmonogram zajęć, dostępny dla pensjonariusza personel czy zajęcia dodatkowe. Na pewno cena za miesiąc pobytu w domu opieki seniora prywatnym będzie różnić się od tej w placówce państwowej. Niestety te między sobą różnią się  nie tylko kosztem utrzymania, ale też standardem, komfortem, zakresem świadczonych usług.  Średnio cena pobytu w tzw. DPS to koszt rzędu 2,5-3,5 tys. zł miesięcznie.

Kto o i ile płaci za pobyt w domu seniora?

W myśl art. 61 ust 1 za pobyt w nim płacą w kolejności: mieszkaniec DPS, a gdy jest nim dziecko — jego opiekun ustawowy, małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie), gmina, na której terenie mieszka pensjonariusz,  osoby obce, jeśli wyrażą taką chęć. Maksymalnie pensjonariusz może zapłacić do 70% swoich dochodów, gmina powinna dopłacić różnicę między tym, co może wnieść mieszkaniec domu opieki a tym, co pokryć może rodzina. Warto dodać, że członkowie rodziny są zwolnieni z obowiązku dopłacania do pobytu pensjonariusza w domu opieki, jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty stanowiącej 300% kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy społecznej.

W prywatnym DPS miesięczny koszt pobytu kształtuje się na poziomie od 1,8 tys. zł do nawet 15 tys. zł. Od 1,8 tys. zł do 3,5 tys. zł kształtuje się mieszkanie w pokoju dwu- lub trzyosobowym, 3,5-4 tys. to pobyt w tzw. jedynce.