Jakich formalności należy dopełnić, by umieścić seniora w ośrodku opiekuńczym?

Choć możemy się cieszyć dłuższą egzystencją niż nasi przodkowie, nierzadko przychodzi taki moment, kiedy człowiek przestaje być w pełni samodzielny, potrzebuje pomocy, a nawet całodziennej opieki. Niestety, nie każdy potrafi połączyć życie zawodowe i rodzinne z zajmowaniem się seniorem. Często jedynym wyjściem, aby zapewnić bliskiemu odpowiednie warunki życia, jest umieszczenie go w ośrodku opiekuńczym.

 

Jak wygląda proces przyjęcia seniora do publicznego ośrodka opiekuńczego?

Domy opieki to placówki publiczne lub niepubliczne przeznaczone dla osób starszych i chorych, gdzie zapewnia się im stałe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Starając się o przyjęcie do publicznego ośrodka opiekuńczego, należy przygotować m.in.: oświadczenie seniora o woli przebywania w ośrodku, zaświadczenie o stanie zdrowia i potrzebie opieki oraz decyzję ZUS o przyznaniu renty/emerytury bądź zaświadczenie o dochodach. Następnie trzeba udać się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej (OPS), w którym wypełnia się stosowny wniosek. Po złożeniu pisma pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Na koniec OPS podejmuje decyzję o umieszczeniu lub odmowie umieszczenia w domu opieki. Zapewnienie seniorowi miejsca w jednej z publicznych placówek nie jest jednak proste, ponieważ zwykle są one przepełnione.

Dlaczego warto rozważyć wybór prywatnego domu spokojnej starości?

W Polsce funkcjonują także prywatne domy seniora, które nie tylko oferują całodobową opiekę, leczenie oraz rehabilitację, ale także codzienną terapię zajęciową zapewniającą rozwój i aktywizację podopiecznych. Do takich placówek o wyższym standardzie i kompleksowym zakresie usług należy Dom Seniora Ksawerów nieopodal Łodzi. Przyjęcie do naszego ośrodka nie wymaga spełnienia szczególnych formalności. Nie trzeba mieć również skierowań ani orzeczeń – wystarczy dowód osobisty, dokumentacja medyczna oraz legitymacja ZUS bądź inny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne, aby móc podpisać umowę dotyczącą warunków pobytu.